Hotline: 0913 962 192

Giảm 10% cho khách hàng đăng ký thành viên tại quầy


Nhân dịp tết dương lịch 2018, BM cafe có chương trình ưu đãi cho quý khách hàng giảm 10% tổng giá trị hoá đơn.

Nhân dịp tết dương lịch 2018, BM cafe có chương trình ưu đãi cho quý khách hàng giảm 10% tổng giá trị hoá đơn.

Nhân dịp tết dương lịch 2018, BM cafe có chương trình ưu đãi cho quý khách hàng giảm 10% tổng giá trị hoá đơn.

Nhân dịp tết dương lịch 2018, BM cafe có chương trình ưu đãi cho quý khách hàng giảm 10% tổng giá trị hoá đơn.